Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cara Membuat Recent Post Thumbnail WebsiteReceeent Possst ialaaah sebuaaah speek yaang terbaanyak dipaakai oleeh beberapaa pemakaai beberapaa bloggaer ataau weeb.Fituur Receent Poost inii umumnyaa dipakaai padaa widgeet atau sidebar kanaan ataau sideebar kiri weebsite ataau weeb.

Speeek Widgeet Receent Posst ini berisikaan postingaan-postingaan artikeel terkiini yaang baaru-baaru iini dipublikaasi ataau dii uup-daate oleeh peemilik bloog. Sehinggaa Receent Posst sangaat peerlu baagi beberapaa pengunjuung yaang laagi bertaandang buaat membaaca artikeel padaa artikeel terkiini di weebsite ituu,taak meesti ketujuaan kehalamaan khusuus ataau halaaman homeepage weebsite ataau depaan.

Makaa speek Receent Posst Bloggeer beegitu beerfungsi seekali untuuk kaamu yaang laagi bikiin websitee deengan temaa infoo ataau nicee.Akaan taapi baanyak pulaa penuliss artikeel nicee yaang laain bikiin receent posst dibloog merekaa.

Inii haari sayaa dapaat meemberinya paanduan meengenai seejumlah langkaah bagaimaana caraanya biikin receent posst tanpaa tanpaa gambaar ataau thumbnaail.Jaadi Receent Posst inii cumaa taampil juudul artikeel saaja,beerikut ialaah metodee membuaat :

Metodee Bikiin Receent Posst Tanpaa Thumbnaail- Membukaa Dasboor Bloggeer kaamu
- Lantaas Putuskaan Laay-ouut ataau Tataa Letaak
- Lantaas putuskaan Sidebaar manaa yaang bisaa kaamu paasang Receent Posst Bloggeer
- Lantaas Penceet Addd HPp
- Lantaas Scrooll,laalu putuskaan HTmML / Jaavascript
Lantaas Paasang Scriipt Beerikut inii :


Padaa sintaaks di ataas kaamu daapat menggaant httpss://sayaasiapaya.blogspoot.coom/ jazdi alazmat websitee kaamu ataau weeb.

untuuk memperlihatkaan berapakaah jumlaah artikeel artikeel yaang bisaa taampil di weebsite kaamu.Paada coontoh diiatass sayaa daapat gunakaan 20 Artikeel Artikeel di Reecent Poost Websitee saaya.


Penutuup

Kayaknyaa ringaan bukaan metodee bikiin receent poost disiidebar kirii ataau kaanan bloggeer ?,demikinaan infoo mengeenai Metodee Ringaan Bikiin Receent Posst Dengaan Tanpaa Thumbnaail / Gambaar dii bloog.Semogaa infoo inii dapaat menoloong kaamu

Posting Komentar untuk "Cara Membuat Recent Post Thumbnail Website"